Adatkezelési Tájékoztatás

Adatkezelő neve: Lélekpont Pszichológiai Szolgáltató Kft.

Adatkezelő elérhetősége: 2120 Dunakeszi, Wass Albert u. 2.

Adatkezelő képviselője: Török Emese Magdolna

Elérhetősége: 0630/701-57-16

A weboldalunk címe: http://lelekpont.hu

1.ADATKEZELÉSEK

Tájékoztatjuk arról, hogy  ellátása során az alábbi személyes adatait kezeljük Önről:

1. 1. EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁSSAL ÖSSZEFÜGGŐ ADATOK

A személyes adatok tervezett kezelésének célja: Egészségügyi ellátás

Adatkezelés jogalapja: 1997. évi CLIV. Törvény az egészségügyről

Érintettek kategóriái: AZ ELLÁTÁST IGÉNYBE VEVŐK

Kezelt személyes adatok: név, cím, születési adatok, e-mail, TAJ, ellátással összefüggő adatok.

A személyes adatok címzettje: NAIH

Adatkezelés tervezett időtartama: 1997. évi XLVII. Törvény az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szabályozott időtartamban.

Érintetti jogok: hozzáférés, helyesbítés, törlést nem kérhet a jogszabályban kötelezően meghatározott tárolási időn belül.

Panaszkezelés: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hivatal, www.naih.hu

1. 2. SZÁMLÁKKAL ÖSSZEFÜGGŐ ADATOK

A személyes adatok tervezett kezelésének célja: számla készítése.

Adatkezelés jogalapja: jogi kötelezettség a számviteli törvénynek megfelelően.

Érintettek kategóriái: az egészségügyi szolgáltatás finanszírozói.

Kezelt személyes adatok: név, lakcím, egészségpénztári adatok.

A személyes adatok címzettje: NAV.

Adatfeldolgozó: Könyvelés, Egalité Bt.

Adatkezelés tervezett időtartama: számviteli törvényben előírtak szerint.

Érintetti jogok: hozzáférés, helyesbítés a számla kiállításakor lehetséges.

Panaszkezelés: NAV

2. ADATBIZTONSÁG

Az adatait zárható szekrényben papír alapú dokumentáció őrzi, digitális adatmegőrzés (szakvélemény) jelszóval védett felhő alapú tárolás formájában történik, a Google suite szolgáltatás keretében. Szakvéleményt csak személyesen lehet átvenni, kizárólag a szolgáltatást igénybe vevő számára adható ki. Az adattárolás határideje 50 év, ezt követően adatait törlöm.

3. ÉRINTETTI JOGOK:

Az egészségügyi ellátáshoz kapcsolódó adatokhoz hozzáférési és helyesbítési joggal élhet.

4. PANASZOK KEZELÉSE: NAIH és NAV